Hlavní menu


.

 

 

 

K

nihařská a restaurátorská

       lna Chodeč

AK

S

 

V

 

nihař – restaurátor    BC.Marie Benešová

třední průmyslová škola grafická v Praze

-obor Restaurování a konzervování knih

ysoká škola chemicko-technologická v Praze

            -obor Technolog restaurování a konzervování objektů kulturního dědictví

O

dborné konzultace:   

 • Milana Vanišová, Praha
 • Marta Faimanová, Praha
 • Olga Hrušková, Praha
 • Jana Přibíková, Kadaň

O

dborné praxe:  

 • Okresní archiv Pelhřimov, Zdislava Josková (2003)
 • Židovské muzeum Praha, Jerzy Stankijewicz (2004)
 • Archeologický ústav Praha, ústav archeologického skla a keramiky, Ljuba Svobodová (2004 – 2005)
 • Soukromé knihařství Kadaň, Jana Přibíková (2005)
 • Národní knihovna Praha, Bc. Jana Dvořáková (2005 – 2006)
 • Národní knihovna Praha, Ing. Martina Ohlídalová (2006–2007)
 • Soukromý restaurátor Jaroslav Benda (2006 – 2008)

V

ýstavy a ocenění:

 • Soutěž Oblastního archivu České Budějovice 2004
 • Členská výstava SČK Kadaň 2005
 • Soutěž SČK v umělecké knižní vazbě – „Kazetové vazby a vazby objekty, Jan Sobota“ 2005 – 2. místo
 • Soutěž Klubu Sherloka Holmese, veletrh Svět Knihy Praha 2006 
 • Členská výstava SČK Lanškroun 2006
 • Trienále umělecké knižní vazby, Národní muzeum 2007
 • Výstava „48“ Ladislava Haňky, Národní muzeum 2007
 • Soutěž o uměleckou knižní vazbu „Slavnosti knihy Letohrad“ 2008 – 5. místo
 • Výstava „Od Váchala k Haňkovi“ Plzeň 2009 – Čestné uznání

 

 

Firmy v Lipici


 .
.
.

.