Hlavní menu


 

 

 

 

 

 

.

 Kronika Lipická

 

Zajímavé odkazy

Kronika obce Lipice 

1925-1962

 
Ve schůzi obec. zastupitelstva, konané dne 23.března 1925 byl zvolen obecním kronikářem obce Lipice pan Stanislav Hron, řídící učitel, který kroniku obce Lipice založil.

Týž narodil se dne 21.února 1893 v Radňově v okresu pelhřimovském. Byl synem rolníka. Vychodil 1 tř. školu obecnou, 3 tř. školy měšťanské a 4 ročníky učitelského ústavu. Působil jako výpomocný učitel v Červené Řečici a Pelhřimově, jako zatímní na expozituře v Myslotíně, dále jako definitvní učitel v Dubivicích a konečně dne 1.února 1925 stal se def. říd. učitelem na 3 tříd obec škole v Lipici.

 

 

 

Kronika Lipická z r. 1925 popisuje
založení obce takto.

 

 

 

Firmy v Lipici


 .
.
.

.